Dotace z Evropské unie

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Anotace:  

Age management ve společnosti G.T.TRADE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009473 
Projekt společnosti G.T.TRADE s.r.o. se zaměřuje na implementaci konceptu Age managementu a jeho dílčích opatření do běžného chodu firmy. V rámci  projektu dojde k nastavení strategického řízení firmy v souladu s konceptem Age managementu. 

Dotace