Elektroerozivní obrábění - EDM

Elektroerozivní obrábění, neboli elektroeroze je technologie, při níž dochází k odebírání materiálu drobnými elektrickými výboji v dialektiku mezi obrobkem a elektrodou při elektroerozivním hloubení, nebo v demineralizované vodě mezi obrobkem a drátem při elektroerozivním řezání.

hloubička Exeron 314
Výroba elektrody potřebné pro hloubení

Elektroerozivní řezání

Na drátových řezačkách (drátořez) je elektrodou drát o průměru nejčastěji 0,25 mm, na našem nejpřesnějším stroji však umíme už od 0,1 mm.

Elektroerozivní řezání používáme při výrobě forem, střižných nástrojů, a miniaturních dílů.

Elektroerozivní vrtání - děrování

Technologie děrování pomáhá vyvrtat startovací otvor pro drátořez, do kterého se navlékne drátek a začíná proces drátového řezání. Můžeme vyvrtat i velmi malé otvory do tvrdých materiálů.

Elektroerozivní hloubení

Elektroerozivní hloubení je u nás nejčastěji používáno na tvarově složité tvary a detaily u vstřikovací formy. Dále se také využívá k tvorbě závitů v již zakaleném dílu. Tato technologie nám přináší možnost obrábět velmi tvrdé materiály s velmi kvalitním výsledným povrchem.

Maximální rozměry formy
Maximální hmotnost formy
1900x1100x550 [mm]
3000 [kg]