3D měření

Naše firma provozuje portálový 3D souřadnicový měřicí stroj Wenzel LH 87, který umožňuje velmi přesné měření výrobků.

3D měření lze využít pro měření rozměrů strojírenských dílů (délkové rozměry, průměry, rozteče, úhly, úchylky tvaru a polohy), pro měření obecných tvarových ploch dle CAD modelu, pro digitalizaci tvarů a křivek. Nabízíme Vám měření vyrobených dílů dle požadavku zákazníka a zakázkové 3D měření.

Z naměřených hodnot umíme optimalizovat a seřídit kontrolní přípravky a cubingy. Výsledkem tohoto měření je pro zákazníka vygenerovaný rozměrový protokol. Měříme za pomoci CAD modelu, nebo i z dodané výkresové dokumentace zákazníkem.

Měření probíhá v klimatizovaném prostředí u nás na firmě v Jablonci nad Nisou.

 

Maximální rozsah měření
Maximální hmotnost výrobku
Maximální chyba měření MPE
1500 x 800 - 700 [mm]
1000 [kg]
1,2 + L /350 [µm]