Zásady ochrany osobních údajů

Dnem 25. května 2018, kdy vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie.

Společnost G. T. TRADE, s.r.o. pro níž je ochrana osobních údajů jednou z priorit prohlašuje, že za účelem naplnění této skutečnosti plně dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů, a ode dne jeho účinnosti jedná plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Společnost G. T. TRADE, s.r.o. respektuje všechny zásady zpracování osobních údajů a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu jejich poskytnutí a v maximálně omezeném množství.

Společnost G. T. TRADE, s.r.o. dále respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

Jednatel společnosti